a good time; an enjoyable moment

listen to the pronunciation of a good time; an enjoyable moment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a good time; an enjoyable moment в Английский Язык Турецкий язык словарь

blast
{i} patlama, infilak
blast
ani rüzgar
blast
ötme (düdük vb)
blast
patlatma
blast
(Askeri) infilak basıncı
blast
soğuktan kavrulma
blast
gürültülü patlama
blast
infilak etmek
blast
kumlamak
blast
öldürmek
blast
{i} patlama

Tom patlamada yaralandı. - Tom was injured in the blast.

Patlamada birçok insan öldü. - A lot of people were killed by the blast.

blast
{f} patlat

Kayaları patlatan işçiler gördük. - We saw laborers blasting rocks.

blast
(Askeri) BLAST, İNFİLAK BASINCI: 1. Bir patlamada veya roket yakıtı yanışında olduğu gibi hava veya sıvının bir merkezden çevreye doğru kısa ve hızlı hareketi. 2. Bu hareketle beraber oluşan basınç. Bu terim genellikle "patlama" yerine kullanılır, ancak bu iki terim tefrik edilebilir
blast
{f} beddua etmek
blast
{f} yıkmak
blast
blast,v.tahrip et: n.şiddetli rüzgar
blast
gürültülü eğlenti
blast
{i} patlayıcı miktarı
blast
{i} ötme (düdük vb.)
blast
{f} kavurmak (bitki)
Английский Язык - Английский Язык
blast
a good time; an enjoyable moment

    Расстановка переносов

    a good time; an en·joy·a·ble mo·ment

    Произношение

    Слово дня

    llano
Избранное