a general truth or proposition

listen to the pronunciation of a general truth or proposition
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a general truth or proposition в Английский Язык Турецкий язык словарь

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır. - There is a fixed standard in the king's principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
Английский Язык - Английский Язык
principle
a general truth or proposition

  Расстановка переносов

  a gen·er·al truth or prop·o·si·tion

  Турецкое произношение

  ı cenrıl truth ır präpızîşın

  Произношение

  /ə ˈʤenrəl ˈtro͞oᴛʜ ər ˌpräpəˈzəsʜən/ /ə ˈʤɛnrəl ˈtruːθ ɜr ˌprɑːpəˈzɪʃən/

  Слово дня

  boeotian
Избранное