a full set of armour

listen to the pronunciation of a full set of armour
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a full set of armour в Английский Язык Турецкий язык словарь

suit
uymak
suit
takım elbise

Diğer takım elbiseye gücün nasıl yetebilir? - How can you afford another suit?

Ben yeni bir takım elbise satın almak için çok fakirim. - I'm too poor to buy a new suit.

suit
{i} elbise

Bu kumaştan yapılmış bir takım elbise istiyorum. - I want a suit made of this material.

Diğer takım elbiseye gücün nasıl yetebilir? - How can you afford another suit?

a set of
bir takım

Öncüleri bir takım engellerin üstesinden geldiler. - The pioneers overcame a set of obstacles.

a set of
set

Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar. - Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car.

suit
(Kanun) dava ikame etme
suit
kapama
suit
çok yakışmak
suit
gitmek
suit
dava

Sami, Leyla'ya karşı dava açtı. - Sami launched a suit against Layla.

Ona karşı bir boşanma davası açtı. - She filed a suit for divorce against him.

suit
belli amaçla kullanılan giysi
suit
yakışmak
suit
{f} memnun etmek
suit
(Tekstil) takım, kostum, tayyör
suit
{f} yaraşmak
suit
{f} uyum sağlamak
suit
follow suit iskambilde takıma uymak
suit
{f} uydurmak
suit
takım elbise tayyör
suit
{i} (erkek için) takım elbise; (kadın için) döpiyes
suit
{i} kur

Onun diğer talibinin olduğunu öğrendiğinde, ciddi olarak ona kur yapmaya başladı. - He began courting her in earnest when he found out that she had another suitor.

Geppetto'nun cebinde bir kuruşu yoktu, bu yüzden oğluna çiçekli bir kağıttan küçük bir takım, bir ağacın kabuğundan bir çift ayakkabı ve biraz hamurdan küçük bir kep yaptı. - Geppetto did not have a penny in his pocket, so he made his son a little suit of flowered paper, a pair of shoes from the bark of a tree, and a tiny cap from a bit of dough.

Английский Язык - Английский Язык
suit
a full set of armor
panoply
a full set of armour

  Расстановка переносов

  a full SET of ar·mour

  Турецкое произношение

  ı fûl set ıv ärmır

  Произношение

  /ə ˈfo͝ol ˈset əv ˈärmər/ /ə ˈfʊl ˈsɛt əv ˈɑːrmɜr/

  Слово дня

  panegyric
Избранное