a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body

listen to the pronunciation of a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body в Английский Язык Турецкий язык словарь

heart
kalp

Tom kırık bir kalpten öldü. - Tom died of a broken heart.

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

heart
{i} yürek

O, yürek parçalayan bir hikaye idi. - It was a heartbreaking story.

Ona yürekten teşekkür ettim. - I thanked him from the bottom of my heart.

heart
gönül

O canı gönülden yaptı. - He put all his heart and soul into it.

Ben seni gönülden destekliyorum. - I heartily support you.

heart
{i} cesaret

Cesaretini kaybetme, Tom. - Don't lose heart, Tom.

Sana söyleyecek cesaretim yoktu. - I didn't have the heart to tell you.

heart
iskambil kupa
heart
{i} vicdan
heart
heart disease : kalp hastalığı
heart
cücük
heart
üzgün

Çok üzgündü ve kendini astı. - He was heartbroken and hanged himself.

Çok sayıda destek mektubu üzgün kalbimi rahatlattı. - Many letters of encouragement refreshed my sad heart.

heart
(Tıp) cor
heart
(Bilgisayar) kupa (iskambilde)
heart
(Tıp) kor

Korku kalbime süzüldü ve orada yerleşti. - Fear crept into my heart and settled there.

Bu, korkaklara göre değil. - It's not for the faint of heart.

heart
kararlılık
heart
yüreklilik
heart
{i} orta kısım
heart
can damarı
heart
aşk

I heart you (I love you).

Kalbini aç; güzel aşk cümleleri yaz! - Open your heart; write beautiful love sentences!

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

heart
{i} öz, can damarı
heart
(Tıp) Kalb, cor. cordis
Английский Язык - Английский Язык
heart
a four chamber, muscular organ that pumps blood through the body

    Расстановка переносов

    a four chamber, mus·cu·lar or·gan that pumps blood through the bo·dy

    Произношение

    Слово дня

    bimester
Избранное