a flat sheet of metal or glass on which a photographic image can be recorded

listen to the pronunciation of a flat sheet of metal or glass on which a photographic image can be recorded
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a flat sheet of metal or glass on which a photographic image can be recorded в Английский Язык Турецкий язык словарь

plate
{i} plaka

Altın ince plakalar halinde dövüldü. - The gold was beaten into thin plates.

Plaka numaranı biliyor musun? - Do you know your license plate number?

plate
katman
plate
{f} zırhla kaplamak
plate
sac
plate
kap

Tom oyuncak ayıları, kartpostal ve pulları, eski paraları, taş ve mineralleri, trafik plakaları ve jant kapaklarını yani kısacası hemen hemen her şeyi toplar. - Tom collects teddy bears, postcards and stamps, old coins, stones and minerals, number plates and hubcaps - in short: almost everything.

Büyüme kıkırdakları kapandığı an artık boyunuz uzayamaz. - Once the epiphyseal plates close, you can't grow any taller.

plate
tabaka
plate
{f} kapla
plate
(Jeoloji) Tabaka: dünya yeryüzünün jeolojik mânâda bölünmüş her bir parçası
plate
galvano klişe yapmak
plate
(Askeri) MADENİ LEVHA: 1. Kartografide; a. Çinko, alüminyum ve üstü kazılmış bakırdan bir baskı levhası; b. Aynı üzeri kazılmış (oyulmuş) baskı levhasından çoğaltılan bir üzeri kazılı haritadaki bütün "devletler" için kullanılan müşterek bir terim; c. Tek bir baskı levhasından çoğaltılacak (örneğin mavi levha; veya düzey levhası) bir harita veya harita üzerinde gözükecek olan bütün ayrıntılar, Z. Fotoğrafçılıkta, orta derecede şeffaf, ekseriya cam olup, fotoğrafik bir emülsiyon ile kaplıdır. Ayrıca bakınız: "diapositive", "transparency"
plate
{i} yapay damak
plate
kaporta
plate
baskı ile cila1amak
plate
{f} kaplamak
plate
{i} protez
plate
klişe/levha/tabak
plate
(İnşaat) saç, plaka
plate
{i} fotoğraf klişesi
plate
(Tıp) Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik)
Английский Язык - Английский Язык
plate
a flat sheet of metal or glass on which a photographic image can be recorded

  Расстановка переносов

  a flat sheet of metal or glass on which a pho·to·gra·phic im·age Can be recorded

  Турецкое произношение

  ı flät şit ıv metıl ır gläs ôn hwîç ı fōtıgräfîk îmıc kın bi rıkôrdıd

  Произношение

  /ə ˈflat ˈsʜēt əv ˈmetəl ər ˈglas ˈôn ˈhwəʧ ə ˌfōtəˈgrafək ˈəməʤ kən bē rəˈkôrdəd/ /ə ˈflæt ˈʃiːt əv ˈmɛtəl ɜr ˈɡlæs ˈɔːn ˈhwɪʧ ə ˌfoʊtəˈɡræfɪk ˈɪməʤ kən biː rəˈkɔːrdəd/

  Слово дня

  flux
Избранное