a first appearance in society or on the stage

listen to the pronunciation of a first appearance in society or on the stage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a first appearance in society or on the stage в Английский Язык Турецкий язык словарь

debut
{i} (sahneye) ilk çıkış
debut
{i} bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi
debut
ilk beliriş
debut
ilk çıkış (sahneye)
debut
sosyal bir alanda ilk beliriş
debut
sahneye ilk kez çıkış
debut
{i} başlangıç
debut
{i} toplum önüne ilk çıkış
debut
{i} sosyeteye ilk tanıtılış
debut
{i} sahneye ilk çıkış

Onun sahneye ilk çıkışı mevsimin en büyük sosyal olayı idi. - Her debut was the biggest social event of the season.

Английский Язык - Английский Язык
debut
a first appearance in society or on the stage

  Расстановка переносов

  a first ap·pear·ance in so·ci·e·ty or on the stage

  Турецкое произношение

  ı fırst ıpîrıns în sısayıti ır ôn dhi steyc

  Произношение

  /ə ˈfərst əˈpərəns ən səˈsīətē ər ˈôn ᴛʜē ˈstāʤ/ /ə ˈfɜrst əˈpɪrəns ɪn səˈsaɪətiː ɜr ˈɔːn ðiː ˈsteɪʤ/

  Слово дня

  detriment
Избранное