a feeling of sadness or depression

listen to the pronunciation of a feeling of sadness or depression
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a feeling of sadness or depression в Английский Язык Турецкий язык словарь

blues
{i} hüzün
blues
(Bilgisayar) maviler
blues
efkar

Ben sık sık efkarlanırım. - I often get the blues.

blues
efkâr

Ben sık sık efkarlanırım. - I often get the blues.

blues
keder
blues
blues
blues
hüzünlü müzik
blues
{i} caz
blues
blues/üzüntü
blues
{i} bunalım
Английский Язык - Английский Язык
blues
a feeling of sadness or depression

  Расстановка переносов

  a feel·ing of sad·ness or De·pres·sion

  Турецкое произношение

  ı filîng ıv sädnıs ır dîpreşın

  Произношение

  /ə ˈfēləɴɢ əv ˈsadnəs ər dəˈpresʜən/ /ə ˈfiːlɪŋ əv ˈsædnəs ɜr dɪˈprɛʃən/

  Слово дня

  bilk
Избранное