a favorite saying of a sect or political group

listen to the pronunciation of a favorite saying of a sect or political group
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a favorite saying of a sect or political group в Английский Язык Турецкий язык словарь

motto
ilke
catchword
savsöz
motto
slogan

Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik Haiti'nin de sloganıdır. - Freedom, Equality, Brotherhood is also Haiti's motto.

Twitter'ın sloganı Dünyanızda nelerin yeni olduğunu keşfetmenin en iyi yolu.'dur. - The motto of Twitter is The best way to discover what's new in your world.

motto
düstur
motto
Sav söz
catchword
bir aktörün diğerine ipucu olabilecek son sözü
catchword
{i} sayfadaki ilk veya son kelime (sözlük)
catchword
{i} slogan
catchword
sözlük veya ansiklopedilerde sayfanın tepesine yazılan ve o sayfadaki ilk veya son kelimeyi gösteren kelime
catchword
{i} replik
catchword
{i} parola
motto
{i} parola
motto
{i} vecize
motto
özdeyiş
motto
{i} (çoğ. --s/--es) parola, düstur
motto
{i} özlü söz
Английский Язык - Английский Язык
catchword
slogan
motto
shibboleth
a favorite saying of a sect or political group

  Расстановка переносов

  a fa·vor·ite say·ing of a sect or po·li·ti·cal group

  Турецкое произношение

  ı feyvrıt seyîng ıv ı sekt ır pılîtıkıl grup

  Произношение

  /ə ˈfāvrət ˈsāəɴɢ əv ə ˈsekt ər pəˈlətəkəl ˈgro͞op/ /ə ˈfeɪvrət ˈseɪɪŋ əv ə ˈsɛkt ɜr pəˈlɪtəkəl ˈɡruːp/

  Слово дня

  chaperon
Избранное