a fatal distemper which attacks sheep and sometimes other animals

listen to the pronunciation of a fatal distemper which attacks sheep and sometimes other animals
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a fatal distemper which attacks sheep and sometimes other animals в Английский Язык Турецкий язык словарь

rot
{f} kokuşmak
rot
(Askeri) çürütme
rot
bozulmak
rot
çürük

Tom Mary'nin çürük elmayı çöpe atmasını rica etti. - Tom asked Mary to throw the rotten apple into the garbage.

Sepette birçok çürük elmalar vardı. - There were many rotten apples in the basket.

rot
çürümüş şey
rot
(İİ) boş laf
rot
çürüme

Meyve hemen çürüme eğilimindedir. - Fruit tends to rot right away.

Çalışmak çürümekten daha iyidir. - Better to run than to rot.

rot
çürütmek
rot
zırva
rot
bozulma
rot
{f} zırvalamak
rot
ii
rot
boşsaçma
rot
{i} İng. saçma, zırva
rot
(Tıp) Koyunlarda parazitlerden ileri gelen çürüme hastalığı
rot
saçma
rot
(isim) saçmalık, zırva, çürüme
Английский Язык - Английский Язык
rot
a fatal distemper which attacks sheep and sometimes other animals

  Расстановка переносов

  a fa·tal dis·tem·per which attacks sheep and some·times oth·er animals

  Турецкое произношение

  ı feytıl dîstempır hwîç ıtäks şip ınd sımtaymz ʌdhır änımılz

  Произношение

  /ə ˈfātəl dəˈstempər ˈhwəʧ əˈtaks ˈsʜēp ənd səmˈtīmz ˈəᴛʜər ˈanəməlz/ /ə ˈfeɪtəl dɪˈstɛmpɜr ˈhwɪʧ əˈtæks ˈʃiːp ənd səmˈtaɪmz ˈʌðɜr ˈænəməlz/

  Слово дня

  intercostal
Избранное