a document that recommends methods to be used to accomplish an objective

listen to the pronunciation of a document that recommends methods to be used to accomplish an objective
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a document that recommends methods to be used to accomplish an objective в Английский Язык Турецкий язык словарь

guideline
{i} prensip
guideline
hat
guideline
(Politika, Siyaset) talimatname
guideline
(Bilgisayar) kılavuz çizgiler
guideline
(Kanun) ana hat
guideline
(Bilgisayar,Teknik) kılavuz kural
guideline
kılavuz çizgi
guideline
(Bilgisayar) yolgösterim
guideline
kılavuz bilgi
guideline
kılavuz
guideline
(Askeri) kılavuz hat
guideline
(Askeri) davranış ilkeleri
guideline
ana hatlar (bir projedeki)
guideline
yönerge

Ben yönergeleri izliyorum. - I'm following the guidelines.

guideline
{i} (bir projedeki) ana hatlar
guideline
tüzük
guideline
standart tespit eden kural veya prensip
guideline
esas nokta
guideline
{i} uçak kılavuz ipi
guideline
okuyucuya yardımcı olmak için kitap sayfasının üstüne yazılan yazı
Английский Язык - Английский Язык
guideline
a document that recommends methods to be used to accomplish an objective

  Расстановка переносов

  a do·cu·ment that recommends methods to be used to ac·com·plish an ob·jec·tive

  Турецкое произношение

  ı däkyument dhıt rekımendz methıdz tı bi yuzd tı ıkämplîş ın ıbcektîv

  Произношение

  /ə ˈdäkyo͞oment ᴛʜət ˌrekəˈmendz ˈmeᴛʜədz tə bē ˈyo͞ozd tə əˈkämpləsʜ ən əbˈʤektəv/ /ə ˈdɑːkjuːmɛnt ðət ˌrɛkəˈmɛndz ˈmɛθədz tə biː ˈjuːzd tə əˈkɑːmplɪʃ ən əbˈʤɛktɪv/

  Слово дня

  bilk
Избранное