a division of a theatrical performance

listen to the pronunciation of a division of a theatrical performance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a division of a theatrical performance в Английский Язык Турецкий язык словарь

act
{i} eylem

Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you believe global warming is the result of human actions?

Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler. - The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.

act
(isim) hareket, davranış, amel, fiil; oyun, numara, rol, perde [tiy.]; eylem; kanun, yasa, resmi yazı; cinsel ilişki
act
{i} davranış

Kendimizi niyetimizle başkalarını ise davranışlarıyla yargılarız. - We judge ourselves by our intentions and others by their actions.

Davranışlarımı açıklamak benim için zor. - It's hard for me to explain my actions.

act
{i} rol yapma, oyun
act
{i} kanun

İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm. - Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free.

Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır. - According to Newton's Third Law of Motion Every action has an equal and opposite reaction.

act
{i} numara

Dan hasta numarası yapmadı bile. - Dan didn't even act sick.

Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir - Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88.

act
{i} fiil
act
(rol) oynamak
act
davranmak

Son günlerde tuhaf davranmaktaydı. - She's been acting odd lately.

Bir aktörmüş gibi davranmak istiyorum. - I wish to pretend to be an actor.

act
sahne

Jane öğrencilerin sahnede iyi rol yaptıklarını gördü. - Jane saw the students acting well on the stage.

Aktris, sahne üzerinde geriye düştü. - The actress fell backward over the stage.

act
yasa

1862'de Kongre Homstead Yasasını geçirmişti. - In 1862, Congress had passed the Homestead Act.

Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir. - Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime.

act
etki yapmak
act
{f} oynamak

Filmde oynamak ister misin? - Do you want to act in a movie?

act
{f} rol yapmak, oynamak
act
{f} numara yapmak
act
insan kudretinden üstün afet
act
(fiil) davranmak, hareket etmek; oynamak, numara yapmak, numarası yapmak,rol yapmak, rol oynamak; etki etmek; görevini yapmak
act
(Avrupa Birliği) hareket,iş,fiil;belge;kanun,yasa
act
{f} rol oynamak
Английский Язык - Английский Язык
act

The pivotal moment in the play was in the first scene of the second act.

a division of a theatrical performance

  Расстановка переносов

  a di·vi·sion of a the·at·ri·cal per·for·mance

  Турецкое произношение

  ı dîvîjın ıv ı thiätrîkıl pırfôrmıns

  Произношение

  /ə dəˈvəᴢʜən əv ə ᴛʜēˈatrəkəl pərˈfôrməns/ /ə dɪˈvɪʒən əv ə θiːˈætrɪkəl pɜrˈfɔːrməns/

  Слово дня

  carrageen
Избранное