a distinguishing trait an odd or unusual characteristic

listen to the pronunciation of a distinguishing trait an odd or unusual characteristic
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a distinguishing trait an odd or unusual characteristic в Английский Язык Турецкий язык словарь

peculiarity
Farklılık
peculiarity
gariplik/özellik
peculiarity
Alışılmışın dışında olma hâli
peculiarity
acayiplik
peculiarity
-e özgü olma
peculiarity
özellik
peculiarity
alışılmamışlık
peculiarity
tuhaflık
Английский Язык - Английский Язык
peculiarity
a distinguishing trait
peculiarity
a distinguishing trait
specialty
a distinguishing trait
distinctiveness
a distinguishing trait
speciality
a distinguishing trait
specialness
a distinguishing trait an odd or unusual characteristic

  Расстановка переносов

  a dis·tin·guish·ing trait an Odd or u·nu·su·al char·ac·ter·is·tic

  Турецкое произношение

  ı dîstînggwîşîng treyt ın äd ır ınyujuıl kerıktırîstîk

  Произношение

  /ə dəˈstəɴɢgwəsʜəɴɢ ˈtrāt ən ˈäd ər əˈnyo͞oᴢʜo͞oəl ˌkerəktərˈəstək/ /ə dɪˈstɪŋɡwɪʃɪŋ ˈtreɪt ən ˈɑːd ɜr əˈnjuːʒuːəl ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk/

  Слово дня

  tabula rasa
Избранное