a decorative recessed or relieved surface on an edge

listen to the pronunciation of a decorative recessed or relieved surface on an edge
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a decorative recessed or relieved surface on an edge в Английский Язык Турецкий язык словарь

border
kenar

Norveç bayrağında kırmızı zemin üzerinde beyaz kenarlıklı koyu mavi Nordik haç vardır ve 1821 yılından kalmadır. - The Norwegian flag has a dark blue Nordic cross with white border on a red background, and it is from 1821.

Bu resmin etrafına mavi bir kenar süsü koyun. - Put a blue border around this picture.

border
{f} bitişik olmak
border
sınır,v.sınırla: n.sınır
border
kenar/sınır
border
sınırgüçlükle ayırt edilebilen
border
{f} sınırla

Bütün ülkelerin sınırları dahilinde her insan gurubuyla ilgili tarihi eserleri korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmak için bir sorumluluğu vardır. - All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations.

Meksika kuzeyde Abd tarafından sınırlanmıştır. - Mexico is bordered on the north by the United States.

border
kırak
border
sınırdaş olmak
border
ile ortak sınıra sahip olmak
border
sınırlandırmak
border
(Avrupa Birliği) sınır, hudut
border
{i} tarh
border
(fiil) sınır koymak, çerçevelemek, sınır komşusu olmak; bitişik olmak, benzer olmak, demeye gelmek
border
{f} sınır koymak
border
{f} sınır komşusu olmak
border
(isim) kenar, sınır, hudut, kenar süsü; tarh
Английский Язык - Английский Язык
moulding
border
molding
a decorative recessed or relieved surface on an edge

  Расстановка переносов

  a de·co·ra·tive recessed or re·lieved sur·face on an edge

  Турецкое произношение

  ı dekrıtîv rîsest ır rilivd sırfıs ôn ın ec

  Произношение

  /ə ˈdekrətəv rəˈsest ər rēˈlēvd ˈsərfəs ˈôn ən ˈeʤ/ /ə ˈdɛkrətɪv rɪˈsɛst ɜr riːˈliːvd ˈsɜrfəs ˈɔːn ən ˈɛʤ/

  Слово дня

  paragoge
Избранное