a contemptuous or scornful remark

listen to the pronunciation of a contemptuous or scornful remark
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a contemptuous or scornful remark в Английский Язык Турецкий язык словарь

sneer
{i} küçümseyerek gülme
sneer
dudak bükmek
sneer
alay
sneer
alay etmek
sneer
hor görme
sneer
küçümseme

Bir incitici söz ve bir küçümseme hariç, asla daha yumuşak tutkularla konuşmadı. - He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer.

sneer
dudak bükme
sneer
istihza
sneer
{f} küçümsemek
sneer
istihza etmek
sneer
(fiil) alayla gülümsemek, küçümsemek, gülmek (küçümseme)
sneer
{f} at -e dudak bükmek, -i küçümsemek
sneer
{f} alayla gülümsemek
sneer
küçümseyerek
sneer
{f} dudağını bükmek
sneer
sneer küçümse
sneer
sneeringlyalay ederek
Английский Язык - Английский Язык
sneer
a contemptuous or scornful remark

  Расстановка переносов

  a con·temp·tu·ous or scorn·ful re·mark

  Турецкое произношение

  ı kıntempçuıs ır skôrnfıl rimärk

  Произношение

  /ə kənˈtempʧo͞oəs ər ˈskôrnfəl rēˈmärk/ /ə kənˈtɛmpʧuːəs ɜr ˈskɔːrnfəl riːˈmɑːrk/

  Слово дня

  katabasis
Избранное