a coniferous tree of the genus cedrus in the coniferous plant family pinaceae

listen to the pronunciation of a coniferous tree of the genus cedrus in the coniferous plant family pinaceae
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a coniferous tree of the genus cedrus in the coniferous plant family pinaceae в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Sedirler nerede yetişir? - Where do cedars grow?

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
cedar
a coniferous tree of the genus cedrus in the coniferous plant family pinaceae

    Расстановка переносов

    a co·ni·fer·ous Tree of the ge·nus cedrus in the co·ni·fer·ous plant fa·mi·ly pinaceae

    Произношение

    Слово дня

    pogonip
Избранное