a compulsive or irrational preoccupation

listen to the pronunciation of a compulsive or irrational preoccupation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a compulsive or irrational preoccupation в Английский Язык Турецкий язык словарь

obsession
{i} saplantı

Futbola olan saplantısını anlamıyorum. - I don't understand his obsession with soccer.

Ben onun basketbolla saplantısını anlayamıyorum. - I can't understand his obsession with basketball.

obsession
{i} takıntı

Onun futbol takıntısını anlayamıyorum. - I can't understand his obsession with soccer.

Senin bu takıntını anlamıyorum. - I don't understand this obsession of yours.

obsession
akla takılan düşünce
obsession
sabit fikir
obsession
obsesyon
obsession
takınak
obsession
{i} sürekli endişe
obsession
(Tıp) Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio
Английский Язык - Английский Язык
obsession
a compulsive or irrational preoccupation

  Расстановка переносов

  a com·pul·sive or ir·ra·tion·al pre·oc·cu·pa·tion

  Турецкое произношение

  ı kımpʌlsîv ır îräşınıl priäkyıpeyşın

  Произношение

  /ə kəmˈpəlsəv ər əˈrasʜənəl prēˌäkyəˈpāsʜən/ /ə kəmˈpʌlsɪv ɜr ɪˈræʃənəl priːˌɑːkjəˈpeɪʃən/

  Слово дня

  nevus
Избранное