a compound of mercury and phosphorus used to treat syphilis

listen to the pronunciation of a compound of mercury and phosphorus used to treat syphilis
Английский Язык - Английский Язык
mercurial phosphorus
a compound of mercury and phosphorus used to treat syphilis

  Расстановка переносов

  a com·pound of Mer·cu·ry and Phos·pho·rus used to treat syph·i·lis

  Турецкое произношение

  ı kımpaund ıv mırkyıri ınd fäsfırıs yuzd tı trit sîfılîs

  Произношение

  /ə kəmˈpound əv ˈmərkyərē ənd ˈfäsfərəs ˈyo͞ozd tə ˈtrēt ˈsəfələs/ /ə kəmˈpaʊnd əv ˈmɜrkjɜriː ənd ˈfɑːsfɜrəs ˈjuːzd tə ˈtriːt ˈsɪfəlɪs/

  Слово дня

  retrograde
Избранное