a composition that imitates somebody's style in a humorous way

listen to the pronunciation of a composition that imitates somebody's style in a humorous way
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a composition that imitates somebody's style in a humorous way в Английский Язык Турецкий язык словарь

burlesque
(Tiyatro) bürlesk
burlesque
parodi
burlesque
taslama
burlesque
alaya alma
burlesque
taklit ederek alay etmek
burlesque
(Sanat) Bir hikayenin tiyatro biçiminde, hicivlerle ve bazen striptiz ile sunulduğu parodi
burlesque
burlesque show striptizli ve taşlamalı gösteri
burlesque
taklidini yapmak
burlesque
{i} alaylı taklit
burlesque
taklit ederek alay eden
burlesque
komik
burlesque
{i} taşlama
burlesque
(isim) vodvil [tiy.], taşlama, yerme, alaylı taklit, striptizli ve taşlamalı gösteri
burlesque
{i} yerme
burlesque
hicviye
burlesque
{i} striptizli ve taşlamalı gösteri
burlesque
hicvederek güldüren
Английский Язык - Английский Язык
spoof
parody
takeoff
mockery
travesty
burlesque
lampoon
charade
a composition that imitates somebody's style in a humorous way

  Расстановка переносов

  a com·po·si·tion that imitates somebody's style in a hu·mor·ous way

  Турецкое произношение

  ı kämpızîşın dhıt îmıteyts sʌmbıdi stayl în ı hyumırıs wey

  Произношение

  /ə ˌkämpəˈzəsʜən ᴛʜət ˈəməˌtāts ˈsəmbədē ˈstīl ən ə ˈhyo͞omərəs ˈwā/ /ə ˌkɑːmpəˈzɪʃən ðət ˈɪməˌteɪts ˈsʌmbədiː ˈstaɪl ɪn ə ˈhjuːmɜrəs ˈweɪ/

  Слово дня

  incredulous
Избранное