a composition that has been orchestrated

listen to the pronunciation of a composition that has been orchestrated
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a composition that has been orchestrated в Английский Язык Турецкий язык словарь

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
Английский Язык - Английский Язык
orchestration
a composition that has been orchestrated

  Расстановка переносов

  a com·po·si·tion that has been or·ches·tra·ted

  Турецкое произношение

  ı kämpızîşın dhıt hız bın ôrkîstreytîd

  Произношение

  /ə ˌkämpəˈzəsʜən ᴛʜət həz bən ˈôrkəˌstrātəd/ /ə ˌkɑːmpəˈzɪʃən ðət həz bən ˈɔːrkɪˌstreɪtɪd/

  Слово дня

  capitulate
Избранное