a completely flooded cave passage, sometimes passable by diving

listen to the pronunciation of a completely flooded cave passage, sometimes passable by diving
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a completely flooded cave passage, sometimes passable by diving в Английский Язык Турецкий язык словарь

sump
lağım çukuru
sump
(Askeri) ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
karter
sump
yağ haznesi
sump
drenaj kuyusu
sump
alt karter
sump
yağ karteri
sump
maden ocağının dibinde su birikintisine mahsus kuyu
sump
bir kazıya başlamadan evvel tecrübe veya yoklama kabilinden kazılan tünel
sump
ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
(oto.) yağ karteri, alt karter: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
{i} maden ocağı su kuyusu
sump
(Nükleer Bilimler) hazne
sump
(isim) lağım çukuru, yağ karteli, maden ocağı su kuyusu, kazıya başlamadan önce kazılan tünel
sump
yağ karteri/su kuyu
sump
{i} kazıya başlamadan önce kazılan tünel
Английский Язык - Английский Язык
sump
a completely flooded cave passage, sometimes passable by diving

    Расстановка переносов

    a com·plete·ly floo·ded cave passage, some·times pass·a·ble by di·ving

    Произношение

    Слово дня

    jubilee
Избранное