a communication that makes you afraid to try something

listen to the pronunciation of a communication that makes you afraid to try something
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a communication that makes you afraid to try something в Английский Язык Турецкий язык словарь

deterrence
{i} caydırıcılık
intimidation
sindirme
intimidation
gözünü korkutma
determent
engel
determent
mani
deterrence
caydırma
deterrence
engelleyicilik
intimidation
korkutma
deterrence
cayma
intimidation
Gözünü korkutma, yıldırma, sindirme; gözdağı verme
determent
{i} caydırıcı güç
determent
{i} caydırıcı silâh
deterrence
(Askeri) CAYDIRMA: Doğacak sonuçtan korkarak hareketten kaçınma. Caydırmaya, arzu edilmeyen bir mukabele tehlikesine maruz kalma inancının mevcudiyeti sebep olur
intimidation
(Askeri) GÖZÜNÜ KORKUTMA, YILDIRMA, GÖZDAĞI VERME
Английский Язык - Английский Язык
determent
intimidation
deterrence
a communication that makes you afraid to try something

  Расстановка переносов

  a com·mu·ni·ca·tion that makes you a·fraid to try some·thing

  Турецкое произношение

  ı kımyunıkeyşın dhıt meyks yu ıfreyd tı tray sʌmthîng

  Произношение

  /ə kəˌmyo͞onəˈkāsʜən ᴛʜət ˈmāks ˈyo͞o əˈfrād tə ˈtrī ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə kəˌmjuːnəˈkeɪʃən ðət ˈmeɪks ˈjuː əˈfreɪd tə ˈtraɪ ˈsʌmθɪŋ/

  Слово дня

  vis major
Избранное