a climber is someone who climbs rocks or mountains as a sport or a hobby

listen to the pronunciation of a climber is someone who climbs rocks or mountains as a sport or a hobby
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a climber is someone who climbs rocks or mountains as a sport or a hobby в Английский Язык Турецкий язык словарь

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Tom çok iyi bir dağcı değil. - Tom is not a very good climber.

Dağcılar şafaktan önce uyandı. - The climbers awoke before daybreak.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tırmanıcılar çatlak içine düştükten sonra yok oldu. - The climbers perished after falling into a crevasse.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
Английский Язык - Английский Язык
climber
a climber is someone who climbs rocks or mountains as a sport or a hobby

  Расстановка переносов

  a climb·er I·s some·one who climbs rocks or Moun·tains as a sport or a hob·by

  Турецкое произношение

  ı klaymır îz sʌmwʌn hu klaymz räks ır mauntınz äz ı spôrt ır ı häbi

  Произношение

  /ə ˈklīmər əz ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈklīmz ˈräks ər ˈmountənz ˈaz ə ˈspôrt ər ə ˈhäbē/ /ə ˈklaɪmɜr ɪz ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈklaɪmz ˈrɑːks ɜr ˈmaʊntənz ˈæz ə ˈspɔːrt ɜr ə ˈhɑːbiː/

  Слово дня

  gowpen
Избранное