a carefully considered thought

listen to the pronunciation of a carefully considered thought
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a carefully considered thought в Английский Язык Турецкий язык словарь

cogitation
enine boyuna düşünme
cogitation
düşünme

Önemsiz bir sorun uzun bir düşünme gerektirmez. - A trivial problem does not require a long cogitation.

cogitation
iyice düşünme
cogitation
{i} düşünce
cogitation
{i} fikir
cogitation
{i} düşünüp taşınma
Английский Язык - Английский Язык
cogitation
a carefully considered thought

  Расстановка переносов

  a care·ful·ly con·sid·ered thought

  Турецкое произношение

  ı kerfıli kınsîdırd thôt

  Произношение

  /ə ˈkerfəlē kənˈsədərd ˈᴛʜôt/ /ə ˈkɛrfəliː kənˈsɪdɜrd ˈθɔːt/

  Слово дня

  clamant
Избранное