a building or house and everything in it

listen to the pronunciation of a building or house and everything in it
Английский Язык - Английский Язык
whole shebang
a building or house and everything in it

  Расстановка переносов

  a build·ing or House and eve·ry·thing in it

  Турецкое произношение

  ı bîldîng ır haus ınd evrithîng în ît

  Произношение

  /ə ˈbəldəɴɢ ər ˈhous ənd ˈevrēˌᴛʜəɴɢ ən ət/ /ə ˈbɪldɪŋ ɜr ˈhaʊs ənd ˈɛvriːˌθɪŋ ɪn ɪt/

  Слово дня

  jubilee
Избранное