a body part that no longer has a function

listen to the pronunciation of a body part that no longer has a function
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a body part that no longer has a function в Английский Язык Турецкий язык словарь

rudiment
{i} işlevini yitiren organ
rudiment
(Tıp) Eski kıymetini kaybederek gelişmeyen organ (apandis v.s. gibi) rudimentrum
rudiment
{i} dumura uğrayan organ
rudiment
(Tıp) Bakınız: Primordium
Английский Язык - Английский Язык
rudiment
a body part that no longer has a function

  Расстановка переносов

  a bo·dy part that no long·er has a func·tion

  Турецкое произношение

  ı bädi pärt dhıt nō lônggır hız ı fʌngkşın

  Произношение

  /ə ˈbädē ˈpärt ᴛʜət ˈnō ˈlôɴɢgər həz ə ˈfəɴɢksʜən/ /ə ˈbɑːdiː ˈpɑːrt ðət ˈnoʊ ˈlɔːŋɡɜr həz ə ˈfʌŋkʃən/

  Слово дня

  jocose
Избранное