a bite of melon cut as a sphere

listen to the pronunciation of a bite of melon cut as a sphere
Английский Язык - Английский Язык
melon ball
a bite of melon cut as a sphere

  Расстановка переносов

  a bite of mel·on cut as a sphere

  Турецкое произношение

  ı bayt ıv melın kʌt äz ı sfîr

  Произношение

  /ə ˈbīt əv ˈmelən ˈkət ˈaz ə ˈsfər/ /ə ˈbaɪt əv ˈmɛlən ˈkʌt ˈæz ə ˈsfɪr/

  Слово дня

  agerasia
Избранное