a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual

listen to the pronunciation of a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual в Английский Язык Турецкий язык словарь

foible
aptalca alışkanlık
foible
zaaf

Onun hiciv romanı, insan doğasının zaaflarını eleştirdi. - His satirical novel criticized the foibles of human nature.

foible
aciz
foible
zayıf yan
idiosyncrasy
Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi
foible
delilik
foible
kılıcın ortasıyla ucu arasındaki kısım
foible
{i} zayıf yön

Onun hiciv romanı, insan doğasının zayıf yönlerini eleştirdi. - His satirical novel criticized the foibles of human nature.

foible
{i} boş yere meziyet sayılan taraf
foible
merak
foible
kusur
idiosyncrasy
{i} yapısal özellik
idiosyncrasy
{i} idiyosenkrazi [tıp.]
idiosyncrasy
{i} özellik
idiosyncrasy
{i} yaradılış
Английский Язык - Английский Язык
mannerism
foible
idiosyncrasy
a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual

  Расстановка переносов

  a be·ha·vior·al at·tri·bute that I·s dis·tinc·tive and pe·cu·liar to an in·di·vi·du·al

  Турецкое произношение

  ı biheyvyırıl ıtrîbyut dhıt îz dîstîngktîv ınd pıkyulyır tı ın îndıvîcıwıl

  Произношение

  /ə bēˈhāvyərəl əˈtrəˌbyo͞ot ᴛʜət əz dəˈstəɴɢktəv ənd pəˈkyo͞olyər tə ən ˌəndəˈvəʤəwəl/ /ə biːˈheɪvjɜrəl əˈtrɪˌbjuːt ðət ɪz dɪˈstɪŋktɪv ənd pəˈkjuːljɜr tə ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl/

  Слово дня

  subintelligitur
Избранное