a bearing designed to take thrusts parallel to the axis of revolution

listen to the pronunciation of a bearing designed to take thrusts parallel to the axis of revolution
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a bearing designed to take thrusts parallel to the axis of revolution в Английский Язык Турецкий язык словарь

thrust bearing
basınç yatağı
thrust bearing
sürtünmeyi yenme
thrust bearing
Büyük düşey hidrodinamik yükler için taşıyıcı yatak (kaymalı yatak)
thrust bearing
dip yatağı
Английский Язык - Английский Язык
thrust bearing
a bearing designed to take thrusts parallel to the axis of revolution

  Расстановка переносов

  a bear·ing de·signed to take thrusts par·al·lel to the ax·is of rev·o·lu·tion

  Турецкое произношение

  ı berîng dîzaynd tı teyk thrʌs perılel tı dhi äksıs ıv revıluşın

  Произношение

  /ə ˈberəɴɢ dəˈzīnd tə ˈtāk ˈᴛʜrəs ˈperəˌlel tə ᴛʜē ˈaksəs əv ˌrevəˈlo͞osʜən/ /ə ˈbɛrɪŋ dɪˈzaɪnd tə ˈteɪk ˈθrʌs ˈpɛrəˌlɛl tə ðiː ˈæksəs əv ˌrɛvəˈluːʃən/

  Слово дня

  pogonip
Избранное