a bachelor's degree in arts and sciences

listen to the pronunciation of a bachelor's degree in arts and sciences
Английский Язык - Английский Язык
bachelor of arts
ba
Ab
a bachelor's degree in arts and sciences

  Расстановка переносов

  a bach·e·lor's de·gree in arts and sciences

  Турецкое произношение

  ı bäçlırz dîgri în ärts ınd sayınsız

  Произношение

  /ə ˈbaʧlərz dəˈgrē ən ˈärts ənd ˈsīənsəz/ /ə ˈbæʧlɜrz dɪˈɡriː ɪn ˈɑːrts ənd ˈsaɪənsəz/

  Слово дня

  sansculotte
Избранное