aşktan, özlemden, başarısızlıktan duyulan büyük keder aşırı üzüntü, kalp yarası

listen to the pronunciation of aşktan, özlemden, başarısızlıktan duyulan büyük keder aşırı üzüntü, kalp yarası
Турецкий язык - Турецкий язык
yürek yarası
aşktan, özlemden, başarısızlıktan duyulan büyük keder aşırı üzüntü, kalp yarası

    Расстановка переносов

    aşk·tan, öz·lem·den, ba·şa·rı·sız·lık·tan du·yu·lan bü·yük ke·der a·şı·rı ü·zün·tü, kalp ya·ra·sı

    Слово дня

    caustic
Избранное