aşkla

listen to the pronunciation of aşkla
Турецкий язык - Английский Язык
with love
aşk
love

They say love is blind. - Aşkın kör olduğunu söylüyorlar.

Love is mystery and misery indefinitely. - Aşk, sürekli olarak gizem ve sefalettir.

aşkla ilgili
amorous
aşk
amorous
aşk
crush

Tom has a huge crush on Mary. - Tom'un Mary'ye büyük bir aşkı var.

Mary was my first crush. - Mary benim ilk aşkımdı.

aşk
gallantry
aşk
flame

She gave herself to flames of love. - O kendini aşk ateşinin kollarına bıraktı.

aşk
adoration
aşk
amour
aşk
passion

It was a very passionate love affair. - Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı.

Love is only one of many passions. - Aşk birçok tutkudan sadece biridir.

aşk
adore
aşk
romance

What's your favorite romance novel? - Favori aşk romanın nedir?

I found out Tom likes romance novels. - Tom'un aşk romanlarından hoşlandığını keşfettim.

aşk
the love
aşk
heart

seni seviyorum.

But love can break your heart. - Ama aşk kalbinizi kırabilir.

Only love can break your heart. - Sadece aşk kalbini kırabilir.

aşk
love of
aşk
of love
âşk
Love, amour, adoration, crush, passion, gallantry
aşk
love; passion
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение aşkla в Турецкий язык Турецкий язык словарь

AŞK
(Osmanlı Dönemi) İttibâ'. Alâka.İnsanın mahiyeti ulviye; fıtratı, câmia olduğundan; binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyyeye herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre merâtib-i muhabbet, meratib-i esmâya göre inkişaf eder. Bütün esmâya muhabbet dahi -çünki o esmâ Zât-ı Zülcelâl'in ünvanları ve cilveleri olduğundan- muhabbet-i zâtiy
AŞK
(Osmanlı Dönemi) (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme
Aşk
amor
Aşk
sevi
Aşk
heva
aşk
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi: "Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi."- Yunus Emre
aşk
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
aşkla
Избранное