aşağılama

listen to the pronunciation of aşağılama
Турецкий язык - Английский Язык
{i} contempt

I feel nothing but contempt for such behavior. - Böylesine bir davranış için aşağılamaktan başka hiçbir şey hissetmiyorum.

humiliation

How do you put up with that kind of humiliation? - O tür aşağılamaya nasıl katlanıyorsun?

Humiliation is the beginning of sanctification. - Aşağılamak, yüceltmenin başlangıcıdır.

insult

I don't want to insult him. - Ben onu aşağılamak istemiyorum.

How dare you insult my sister! - Kız kardeşimi aşağılamaya nasıl cesaret edersin?

belittling, denigration
abasement
insolence
contemptuousness
disparagement
opprobrium
mortification
(Kanun) indignity
(Ticaret) mobbing
disdain
humbling
contumely
slight
defamation
snub
insultment
to humiliate
denigration
aşağılamak
insult

I didn't mean to insult you. - Seni aşağılamak istemedim.

I don't want to insult him. - Ben onu aşağılamak istemiyorum.

aşağılamak
{f} humiliate

We don't want to humiliate Tom. - Tom'u aşağılamak istemeyiz.

I don't want to humiliate Tom. - Tom'u aşağılamak istemiyorum.

aşağılamak
(deyim) walk into
aşağılamak
scorn
aşağılamak
humble
aşağılamak
disdain
aşağılamak
(deyim) hold in contempt
aşağılamak
degrade
aşağılamak
pluck off
aşağılamak
run down
aşağılamak
lower
aşağılamak
(Konuşma Dili) bring into contempt
aşağılamak
(deyim) fuck around
aşağılamak
(deyim) laugh in one's face
aşağılamak
(Konuşma Dili) sling mud at
aşağılamak
(Konuşma Dili) fling mud at
aşağılamak
(deyim) fuck about
aşağıla
{f} humble
aşağıla
{f} humbled
aşağıla
{f} humbling

It's all been very humbling. - Hepsi çok aşağılayıcı oldu.

This is really humbling. - Bu gerçekten aşağılayıcı.

aşağılamak
abase
aşağılamak
despise
aşağılamak
slight
aşağılamak
affront
aşağıla
despise
aşağılamak
pooh pooh
aşağılamak
{f} belittle
aşağılamak
take down
aşağılamak
to run down, to snub, to despise, to degrade, to abase, to look down, to lower, to insult
aşağılamak
snub
aşağılamak
give smb. the wall
aşağılamak
talk down
aşağılamak
to run down, denigrate
kendini aşağılama
self-abuse
Турецкий язык - Турецкий язык
Aşağılamak işi
Aşağılamak
tezyif etmek
Aşağılamak
burunlamak
aşağılamak
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
aşağılamak
Değerinden düşük göstermek
aşağılama
Избранное