aşırı bir hevesle üstüne düşülen geçici eğlence veya alışkanlık

listen to the pronunciation of aşırı bir hevesle üstüne düşülen geçici eğlence veya alışkanlık
Турецкий язык - Английский Язык
fad
aşırı bir hevesle üstüne düşülen geçici eğlence veya alışkanlık

    Расстановка переносов

    a·şı·rı bir he·ves·le üs·tü·ne dü·şü·len ge·çi·ci eğ·len·ce ve·ya a·lış·kan·lık

    Произношение

    Слово дня

    coliseum
Избранное