ağlaşmak

listen to the pronunciation of ağlaşmak
Турецкий язык - Английский Язык
to weep together
to lament
weep together
{i} network

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

Hackers find new ways of infiltrating private or public networks. - Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar.

web

You mustn't swallow unreliable information that's on the Web. - İnternet ağındaki güvenilmez bilgilere inanmamalısın.

A big spider was spinning a web. - Büyük bir örümcek bir ağ örüyordu.

net

As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake. - İsa, Galilee Denizi boyunca geçerken, Simon ve kardeşi Andrew'in göle bir ağ attıklarını gördü.

There may be a killer who looks harmless in any social network. - Sosyal ağlarda zararsız bir kişi gibi görünen bir katil olabilir.

{i} tissue
spider

Spiders like to build spiderwebs. - Örümcekler örümcek ağı yapmayı severler.

The bite of this spider causes intense pain. - Bu örümceğin ısırması şiddetli ağrıya sebep olur.

(Bilgisayar) node
(Denizbilim) bunt
(Matematik) reticle
nett
grit

Tom is gritting his teeth in obvious pain. - Tom ağrıyan dişlerini gıcırdatıyor.

{i} trawl
crotch
reticulum
(Giyim) Crotch (of trousers)
{i} filet
{i} system

The tree's root system stretches over thirty meters. - Ağacın kök sistemi otuz metre boyunca uzanır.

Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan. - Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir.

{s} reticular
{i} fishnet
driftnet
{i} mesh
{i} netting
{i} cobweb

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

There is a big cobweb in the corner. - Köşede büyük bir örümcek ağı var.

net; network; (tuzak) net, mesh; (örümcek ağı) web, cobweb
{i} graticule
rete
{i} plexus
{i} dragnet
network; spider's web; cobweb
net for catching fish
diffraction grating
{i} gin
Турецкий язык - Турецкий язык
Birlikte ağlamak
Sızlanmak
apışlık
Tuzak
Beyaz, ak
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Donun veya pantolonun apış arasına gelen yeri, apışlık
Kafes biçimindeki örgü
Tuzak: "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü, ne ondurdu."- S. Ayverdi
Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü
Oyun alanını ortadan ikiye bölen veya kale direkleri arkasına gerilen, iple yapılmış örgü. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi
Pantolonun apış arasına gelen yeri
Ak
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmışörgü
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü
Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
ağlaşma
Ağlaşmak işi
ağlaşmak
Избранное