ağır başlı

listen to the pronunciation of ağır başlı
Турецкий язык - Английский Язык
tranquil, serene, extreme calm
(Hukuk) salemn
dignified
decorous
douce
imperturbable
demure
solemn
sedate
ağırbaşlı
{s} earnest
ağırbaşlı
demure
ağırbaşlı
dignify
ağırbaşlı
sober

I was very sober at the time. - O zaman çok ağırbaşlıydım.

Tom has been sober three months. - Tom üç aydır ağırbaşlı.

ağırbaşlı
matronly
ağırbaşlı
sedate
ağırbaşlı
somber
ağırbaşlı
self-effacing
ağırbaşlı
bland
ağırbaşlı
decorous
ağırbaşlı
sage
ağırbaşlı
graceful
ağırbaşlı
serious
ağırbaşlı
{s} dignified

You look very dignified. - Çok ağırbaşlı görünüyorsun.

What a dignified man! - Ne ağırbaşlı bir adam!

ağırbaşlı
{s} solemn

Roy looked solemn as I told him the story. - Roy ona hikayeyi anlatırken ağırbaşlı görünüyordu.

ağırbaşlı
{s} calm
ağırbaşlı
{s} imperturbable
ağırbaşlı
{s} austere
ağırbaşlı
{s} grand
ağırbaşlı
sober minded
ağırbaşlı
serious, grave, sedate, dignified, decorous, demure, solemn, sober vakur, ciddi
ağırbaşlı
staid

New Age ideas are a refreshing alternative to the staid orthodoxy of traditional Christianity. - Yeni Çağ fikirleri geleneksel Hıristiyanlığın ağırbaşlı ortadoksluğu için ferahlatıcı bir alternatiftir.

ağırbaşlı
{s} grave
ağırbaşlı
serious-minded, sedate, sober
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение ağır başlı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Ağırbaşlı
ciddi
Ağırbaşlı
vakarlı
ağırbaşlı
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi: "Ahmet Naci, ağırbaşlı, çalışkan ve haluk bir gençti."- R. N. Güntekin
ağırbaşlı
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi
ağır başlı
Избранное