ağıl

listen to the pronunciation of ağıl
Турецкий язык - Английский Язык
lair
pound
yard
aureole
sheep pen
sheepfold
hovel
sheep fold
cot
sheep-fold, fold, pen, barn; halo hale
aureola
corral
halo
stockyard
pen

When I was a kid, there was a black pig in a pen beside our house. - Ben çocukken, evimizin yanındaki bir ağılda siyah bir domuz vardı.

The pigs are not in the pen. - Domuzlar ağılda değil.

cote
fold
compound
halation
pinfold
corona
barn
warren
ağıl etkisi
halo effect
çitle çevrilmiş ağıl
kraal
Турецкий язык - Турецкий язык
Yazın hayvanların tutulduğu yer
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker
Koyun ağılı
Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, hale
Küçükbaş hayvan barınağı
Koyun barınağı
(Osmanlı Dönemi) TELE
arkaç
(Osmanlı Dönemi) AGAL
AĞIL
(Osmanlı Dönemi) (AĞL) Koyun, keçi vesair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra
açık ağıl
Koyunların ve keçilerin barındırıldıkları üstü açık, etrafı taş duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barınak
Английский Язык - Турецкий язык
küçük baş hayvanların konulduğu yer
ağıl
Избранное