açılıp kapanması şifreli rakamlara bağlı olan özel yapılmış çanta

listen to the pronunciation of açılıp kapanması şifreli rakamlara bağlı olan özel yapılmış çanta
Турецкий язык - Турецкий язык
şifreli çanta
açılıp kapanması şifreli rakamlara bağlı olan özel yapılmış çanta

    Расстановка переносов

    a·çı·lıp ka·pan·ma·sı şif·re·li ra·kam·la·ra bağ·lı o·lan ö·zel ya·pıl·mış çan·ta

    Слово дня

    misology
Избранное