açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen

listen to the pronunciation of açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
Турецкий язык - Турецкий язык
belirli
açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen

    Расстановка переносов

    a·çık ve ke·sin o·la·rak sı·nır·lan·mış ve·ya ka·rar·laş·tı·rıl·mış o·lan, mu·ay·yen

    Слово дня

    geyser
Избранное