1- uzlaştırmak , yatıştırmak 2- baştan savma yapmak , şişirmek

listen to the pronunciation of 1- uzlaştırmak , yatıştırmak 2- baştan savma yapmak , şişirmek
Турецкий язык - Английский Язык

Определение 1- uzlaştırmak , yatıştırmak 2- baştan savma yapmak , şişirmek в Турецкий язык Английский Язык словарь

1- uzlaştırmak , yatıştırmak 2- baştan savma yapmak , şişirmek
(Fiili Deyim ) patch up
1- uzlaştırmak , yatıştırmak 2- baştan savma yapmak , şişirmek

    Расстановка переносов

    1 uz-laş-tır-mak , ya-tış-tır-mak 2 baş-tan sav-ma yap-mak , şi-şir-mek

    Произношение

    Слово дня

    pollywog
Избранное