1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak

listen to the pronunciation of 1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak
Турецкий язык - Английский Язык

Определение 1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak в Турецкий язык Английский Язык словарь

1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak
(Fiili Deyim ) speak out
1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak

    Расстановка переносов

    1 hiç çe-kin-me-den a-çık-ça söy-le-mek 2 se-si-ni yük-sel-te-rek ko-nuş-mak

    Произношение

    Слово дня

    retrograde
Избранное