1)birinin elinde olmak,birine bağlı olmak 2)cinsel ilişkide bulunmak

listen to the pronunciation of 1)birinin elinde olmak,birine bağlı olmak 2)cinsel ilişkide bulunmak
Турецкий язык - Английский Язык
lie with
1)birinin elinde olmak,birine bağlı olmak 2)cinsel ilişkide bulunmak

    Расстановка переносов

    1)bi·ri·nin e·lin·de ol·mak,·bi·ri·ne bağ·lı ol·mak 2)cin·sel i·liş·ki·de bu·lun·mak

    Произношение

    Слово дня

    languid
Избранное