-i çözmek

listen to the pronunciation of -i çözmek
Турецкий язык - Английский Язык

Определение -i çözmek в Турецкий язык Английский Язык словарь

-i çözmek
figure out
çözmek
solve

He tried to solve the problem, but had no luck. - O, sorunu çözmek için çalıştı, ama şansı yoktu.

John tried in vain to solve the problem. - John sorunu çözmek için boşuna uğraştı.

çözmek
untie
çözmek
resolve

It's gonna be difficult to resolve this case. - Bu davayı çözmek zor olacak.

It's a truly difficult problem to resolve. - Bu çözmek için hakikaten zor bir problem.

sırrını çözmek
Demystify
problemi çözmek
sort out
çözmek
disentangle
şifreyi çözmek
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

(yumak) çözmek
unwind
bağlarını çözmek
unlace
bağı çözmek
unbind
bağı çözmek
unlink
bağını çözmek
(İnşaat) release
bağını çözmek
unbound
bir olayı çözmek
(Argo) dope
bir sorunu çözmek
sort something out
bulmaca çözmek
solve puzzle
buzunu çözmek
defrost
haber çözmek
(Askeri) solve
palamarı çözmek
take off
palamarı çözmek
shove off
problem çözmek
solve problem
sorun çözmek
resolve a problem
sorun çözmek
solve a problem
sorunu çözmek
(deyim) cut the gordian knot
top çözmek
batch off
çoğullama çözmek
(Bilgisayar,Teknik) demultiplex
çözmek
resolv

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem. - Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar.

çözmek
find out
çözmek
settle

We should not resort to arms to settle international disputes. - Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için silahlara başvurmamalıyız.

What do you think is the best way to settle this conflict? - Sizce bu anlaşmazlığı çözmek için en iyi yol nedir?

çözmek
clear up
çözmek
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

çözmek
degrade
çözmek
desolder
çözmek
do
çözmek
cast loose
çözmek
make out
çözmek
(Denizbilim) solubilize
çözmek
obviate
çözmek
unlace
çözmek
unlock
çözmek
unpin
çözmek
wind down
çözmek
work

It's almost impossible to work out this problem. - Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız.

Tom and Mary worked together to solve the problem. - Tom ve Mary sorunu çözmek için birlikte çalıştılar.

çözmek
untangle
çözmek
(Kimya) abstract
çözmek
settle up
çözmek
release
çözmek
disperse
çözmek
thaw
çözmek (problemi/sorunu)
work out
çözmekifreyi)
crack
çözmekifreyi)
decode
şifre çözmek
decoding
şifre çözmek
(Bilgisayar) decryption
şifresini çözmek
decode
şifreyi çözmek
(Askeri) decrypt
çözmek
unbutton
(sorun) çözmek
get out
ayakkabının bağını çözmek
unlace, untie the laces
bir problemi çözmek
to solve an issue
bir problemi çözmek
to resolve an issue
bir problemi çözmek
to resolve a problem
bir problemi çözmek
to solve a problem
bir sorunu çözmek
to solve an issue
bir sorunu çözmek
to resolve an issue
ipotek çözmek
to release colleteral - "All requests to release collateral must be submitted in writing and subject to approval from Accounting, Claims, Underwriting, and the Special Deputy Liquidator. Once approved, the turnaround time in estimated to be 15-20 working days."
olayı çözmek
solve the case
sorun çözmek
solve an issue
sorunu çözmek
solve the problem
ayakının bağını çözmek
1. to divorce (one's wife). 2. to free (someone) to act
bağcıklarını çözmek
unlace
bağını çözmek
unlace
bir şeyi çözmek
puzzle something out
blok çözmek
unblock
blok çözmek
(Bilgisayar) deblock
bulmaca çözmek
riddle
bulmacayı çözmek
puzzle out
buz çözmek
deice
buzları çözmek
(deyim) break the ice
buzlarını çözmek
to defrost
buzunu çözmek
de ice
buzunu çözmek
unfreeze
dilini çözmek
loosen somebody's tongue
dilini çözmek
to loosen sb's tongue
düğmelerini çözmek
to unbutton
düğmesini çözmek
unbutton
düğüm çözmek
to untie a knot
düğüm çözmek
untie a knot
düğümü çözmek
burl
düğümünü çözmek
detangle
düğümünü çözmek
to solve, make clear
düğümünü çözmek
solve the mystery of
düğümünü çözmek
to solve the mystery of
elektrik ile çözmek
electrolyse
görüntü çözmek
(Televizyon) deinterlace
harama uçkur çözmek
colloq . to commit adultery
ipi çözmek
to sever relations with someone
ipini çözmek
unrope
ipini çözmek
uncord
ipotek çözmek
release collateral
ipotek çözmek
(Ticaret) release colleteral
ipoteğini çözmek
release
kod çözmek
decode
kod çözmek
to decode, to decipher
kriptoyu çözmek
(Askeri) decrypto
makaradan çözmek
unreel
makaradan çözmek
reel off
palamarı çözmek/koparmak
slang to take off, beat it, make tracks
payandaları çözmek
slang to run away, take off, beat it
rolik çözmek
(Teknik,Tekstil) reel off
sargıyı çözmek
to uncoil
sırrını çözmek
riddle
test çözmek
do test
tokasını çözmek
unbuckle
uçkur çözmek
have sex with
uçkur çözmek
colloq . to have sex with, go to bed with
zincirini çözmek
unchain
çözmek
figure out

We have to figure out where Tom hid his money. - Tom'un parasını nereye sakladığını çözmek zorundayız.

We have to figure out what happened to Tom. - Tom'a ne olduğunu çözmek zorundayız.

çözmek
cipher out
çözmek
break
çözmek
work out

It's almost impossible to work out this problem. - Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız.

çözmek
puzzle out
çözmek
slack
çözmek
defrost
çözmek
loosen
çözmek
compound
çözmek
disengage
çözmek
undo
çözmek
unravel
çözmek
detach
çözmek
unbind
çözmek
cut loose
çözmek
slack up
çözmek
to solve (a problem, puzzle, etc.)
çözmek
unbrace
çözmek
unbuckle
çözmek
uncouple
çözmek
(kangal) uncoil
çözmek
(problem) work out
çözmek
to untie, to unfasten, to unbutton, to undo, to unloose;" "to solve, to resolve, to straighten sth out; to unravel, to find out, to penetrate; to detach; to disentangle; (bulmaca, vb.) to work sth out; (şifre) to break; (yumak) to unwind
çözmek
to untie, unfasten, unbutton
çözmek
reason
çözmek
to thaw
çözmek
decipher
çözmek
read
çözmek
ravel
çözmek
to unravel, disentangle, undo (a knot)
şifre çözmek
decipher , decrypt
şifresini çözmek
to decode
şifreyi açmak/çözmek
to decode; to decipher
şifreyi çözmek
decipher
şifreyi çözmek
break a code
şifreyi çözmek
to decipher, to decode
-i çözmek
Избранное