-e uygun olarak

listen to the pronunciation of -e uygun olarak
Турецкий язык - Английский Язык

Определение -e uygun olarak в Турецкий язык Английский Язык словарь

-e uygun olarak
in conformity with
-e uygun olarak
in keeping with
-e uygun olarak
according to
-e uygun olarak
in accordance with
-e uygun olarak
in compliance with
-e uygun olarak
pursuant to
uygun olarak
according

They buried those who had died in battle according to military tradition. - Onlar savaşta ölenleri askeri geleneğe uygun olarak gömdüler.

You will be paid according as you work. - Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak.

...e uygun olarak
(Askeri) in accordance with
akla uygun olarak
reasonably
modaya uygun olarak
modishly
uygun olarak
pursuant
uygun olarak
(Hukuk) in accordance with, in compliance with
uygun olarak
pursuant to
uygun olarak
in pursuance of
uygun olarak
in pursuant of
uygun olarak
favorably
uygun olarak
properly

I think it's time for me to show you how to do that properly. - Sanırım onu uygun olarak nasıl yapacağını sana göstermemin zamanıdır.

He doesn't have the ability to do the work properly. - Onun işi uygun olarak yapma yeteneği yoktur.

uygun olarak
in conformity with sth, in accordance with
uygun olarak
favourably [Brit.]
uygun olarak
appropriately

Tom reacted appropriately. - Tom uygun olarak tepki gösterdi.

Tom was dressed appropriately. - Tom uygun olarak giyindi.

uygun olarak
propitiously
-e uygun olarak
Избранное