-e rağmen

listen to the pronunciation of -e rağmen
Турецкий язык - Английский Язык

Определение -e rağmen в Турецкий язык Английский Язык словарь

-e rağmen
despite
-e rağmen
if
-e rağmen
no matter
-e rağmen
for all that
-e rağmen
for
-e rağmen
though
-e rağmen
in despite of
-e rağmen
inspite of
-e rağmen
after
-e rağmen
with
-e rağmen
while
-e rağmen
albeit
-e rağmen
for all
-e rağmen
despite of
-e rağmen
much as
-e rağmen
notwithstanding
-e rağmen
even if
-e rağmen
even though
-e rağmen
despite the fact
-e rağmen
albeit with
-e rağmen
to the contrary
-e rağmen
in contrast with
-e rağmen
in the teeth of
-e rağmen
regardless of the fact t
-e rağmen
no matter that
-e rağmen
in spite of
-e rağmen
in defiance of
rağmen
despite

The young men said that they would do it despite all of the difficulties. - Genç adamlar tüm zorluklara rağmen bunu yapacaklarını söylediler.

I love him despite his faults. - Ben onun hatalarına rağmen onu seviyorum.

rağmen
although

Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there. - Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar.

Although he is young, he is very careful. - Genç olmasına rağmen, çok dikkatlidir.

rağmen
in spite of

In spite of the sunny weather, the air was rather chilly. - Güneşli havaya rağmen, hava oldukça serindi.

A four-year-old American tourist was disappointed to realize that, in fact, the Sichuan province is not entirely made of spicy beef, in spite of its famously piquant cuisine. - Dört yaşındaki Amerikalı turist, aslında, Sichuan eyaletinin ünlü mayhoş mutfağına rağmen tamamen baharatlı sığır etinden yapılmamış olduğunu farkettiği için hayal kırıklığına uğradı.

rağmen
though

Though he is rich, he is not happy. - O zengin olmasına rağmen mutlu değil.

The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath. - Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı.

bütün bunlara rağmen
nevertheless

Nevertheless, I'm immensely proud. - Bütün bunlara rağmen, ben son derece gurur duyuyorum.

buna rağmen
nevertheless

We're quite insignificant, but awesome nevertheless. - Biz oldukça önemsizdik ama buna rağmen müthiştik.

Tom's as strong as an ox, yet nevertheless is a coward. - Tom bir öküz kadar güçlü ama buna rağmen bir korkak.

buna rağmen
still

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

She has a lot of faults. Still, I like her. - Çok hatası var. Buna rağmen onu severim.

her şeye rağmen
regardless
her şeye rağmen
for all that

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

She told him once and for all that she would not go to the movie with him. - Ona bir kez söyledim ve her şeye rağmen onunla sinemaya gitmedim.

rağmen
even though

Even though there were many cookies on the dish, I only ate three. - Tabakta birçok kurabiye bulunmasına rağmen, sadece üç tane yedim.

Even though I felt that there was something strange, I just didn't know what it was. - Ben garip bir şey olduğunu hissetmiş olmama rağmen, ben sadece onun ne olduğunu bilmiyordum.

rağmen
for all

For all his riches he is not happy. - Bütün servetine rağmen o mutlu değildir.

For all his wealth, he was still unhappy. - Bütün servetine rağmen hâlâ mutsuzdu.

rağmen
while

While he likes English, he is weak in mathematics. - İngilizce sevmesine rağmen, o, matematikte zayıftır.

rağmen
considering
rağmen
in despite of
buna rağmen
notwithstanding
bütün bunlara rağmen
even so
bütün bunlara rağmen
despite all
bütün bunlara rağmen
still
bütün bunlara rağmen
for all that
bütün bunlara rağmen
even then
e rağmen
in spite of

kara rağmen hakem maçı iptal etmedi.

sana rağmen
Although I
buna rağmen
even then
buna rağmen
even so

The wine was very expensive, but even so he wanted to buy it. - Şarap çok pahalıydı, buna rağmen onu satın almak istedi.

buna rağmen
for all that
buna rağmen
howbeit
buna rağmen
still, notwithstanding
engellere rağmen ilerlemek
worry along
hatalara rağmen başarmak
muddle through
hatalara rağmen başarıyla sıyrılmak
muddle along
her şeye rağmen
against all odds
her şeye rağmen
nonetheless

Nonetheless, she loved the children and was content with the work. - Her şeye rağmen, o, çocukları seviyordu ve işinden memnundu.

her şeye rağmen
nontheless
her şeye rağmen
after all

You managed it after all. - Her şeye rağmen onu başardın

Tom didn't buy it after all. - Her şeye rağmen onu almadım.

her şeye rağmen başarmak
muddle through
mesine rağmen
notwithstanding
rağmen
spite of

I cannot help liking him in spite of his many faults. - Çok sayıda hatasına rağmen ondan hoşlanmamak elimde değil.

Joan became a great actress in spite of having had a difficult childhood. - Joan zor bir çocukluk geçirmesine rağmen büyük bir aktrist oldu.

rağmen
altho

Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there. - Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar.

Although he's young, he has a grey beard. - Genç olmasına rağmen gri sakalı var.

rağmen
after all

You managed it after all. - Her şeye rağmen onu becerdin.

You managed it after all. - Her şeye rağmen onu başardın

rağmen
as
rağmen
but what
rağmen
but yet
rağmen
whilst
rağmen
notwithstanding
rağmen
in spite of, despite, in the face of, for all, nothwithstanding; although, though, tho'
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение -e rağmen в Турецкий язык Турецкий язык словарь

RAĞMEN
(Osmanlı Dönemi) Aksine olarak, inadına, zıddına olarak, zoraki
rağmen
Karşın: "Bütün isteğime rağmen, gerçi bu çocuğa içimi dökmemiştim."- H. E. Adıvar
rağmen
Karşın
-e rağmen
Избранное