-e duygusuz

listen to the pronunciation of -e duygusuz
Турецкий язык - Английский Язык

Определение -e duygusuz в Турецкий язык Английский Язык словарь

-e duygusuz
insensible to
-e duygusuz
insensitive to
duygusuz
unfeeling
duygusuz
insensitive
duygusuz
numb
duygusuz
callous

How can you be so callous? - Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun?

I think Tom is callous. - Tom'un duygusuz olduğunu düşünüyorum.

duygusuz
bloodless
duygusuz
dull
duygusuz
pachydermatous
duygusuz
matter-of-fact
duygusuz
insensate
duygusuz
emotionless
duygusuz
crass
duygusuz
indifferent
duygusuz
conscience-proof
duygusuz
prompting
duygusuz
hard-hearted
duygusuz
cold-blooded
duygusuz
thick-skinned
duygusuz
cold-hearted
duygusuz
insensitive, having no sensation
duygusuz
marble
duygusuz
unfeeling, impassive, insensitive, hardhearted, callous, stolid, cold-blooded
duygusuz
unfeeling, insensitive; hardhearted, callous
duygusuz
conscience proof
duygusuz
devoid of feelings
duygusuz
hard hearted
duygusuz
senseless
duygusuz
unemotional

Tom is unemotional, isn't he? - Tom duygusuz, değil mi?

He's dry and unemotional. - O, kuru ve duygusuzdur.

duygusuz
apathetic
duygusuz
obtuse
duygusuz
phlegmatic
duygusuz
impassible
duygusuz
coldhearted
duygusuz
frigid
duygusuz
apathetical
duygusuz
blunt
duygusuz
matter of fact
duygusuz
cold
duygusuz bir biçimde
frigidly
duygusuz bir halde
impassibly
duygusuz bir şekilde
bloodlessly
duygusuz bir şekilde
emotionlessly
duygusuz bir şekilde
coldheartedly
duygusuz bir şekilde
apathetically
duygusuz kişi
laodicean
soğuk ve duygusuz kimse
iceberg
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение -e duygusuz в Турецкий язык Турецкий язык словарь

duygusuz
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz: "Alığa döndüm, bir çuval pamuk kadar duygusuzum."- A. Gündüz
duygusuz
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
duygusuz
Katı yürekli, umursamaz, hissiz: "Sakin, hatta donuk, bütün durumlarda duygusuz görünür o..."- T. Buğra
duygusuz
Katı yürekli, umursamaz, hissiz
-e duygusuz
Избранное