şiirlerde uyaktan sonra tekrarlanan aynı anlamdaki kelime veya ek, redif

listen to the pronunciation of şiirlerde uyaktan sonra tekrarlanan aynı anlamdaki kelime veya ek, redif
Турецкий язык - Турецкий язык
yedek
şiirlerde uyaktan sonra tekrarlanan aynı anlamdaki kelime veya ek, redif

    Расстановка переносов

    şi·ir·ler·de u·yak·tan son·ra tek·rar·la·nan ay·nı an·lam·da·ki ke·li·me ve·ya ek, re·dif

    Произношение

    Слово дня

    caustic
Избранное