şiddet

listen to the pronunciation of şiddet
Турецкий язык - Английский Язык
violence

He believed that blacks could win their fight for equal rights without violence. - O, siyahların şiddet olmaksızın eşit haklar için mücadelelerini kazanabileceklerine inanıyordu.

The situation resulted in violence. - Durum şiddetle sonuçlandı.

severity

His running away from home is due to his father's severity. - Onun evden kaçması babasının şiddetinden dolayıdır.

intensity

We were shocked by the intensity of our mother's anger. - Annemizin öfkesinin şiddetiyle şok olduk.

intension
harshness, stringency, rigorousness
rigor

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Tartışma şiddetli ve ahenkli ama sonuçta inandırıcı değil.

vehemence
keenness
rough stuff
violence; rage; vehemence; intensity; severity; fierceness; rigour, rigor; turbulence; brute force; force, strength
lustiness
forcefulness
force
rigour [Brit.]
heaviness
edge
acuteness
sharpness
intenseness
intensity; severity; violence; vehemence
stringency
(Hukuk) impetus
impetuosity
harshness
fierceness
asperity
turbulence

A baby was flung out of its mother's arms when a plane hit severe turbulence while commencing its descent prior to landing. - Bir bebek iniş öncesinde inişe başlarken bir uçak şiddetli türbülansa çarptığında bir bebek annesinin kollarına atıldı.

(Kanun) virtue
heavy

As you know, we were late due to the heavy rain. - Bildiğiniz gibi, şiddetli yağmurun sonucu olarak geç kaldık.

The game was canceled because of heavy rain. - Şiddetli yağmur nedeniyle, oyun iptal edildi.

rage

The storm raged for three days. - Fırtına üç gün şiddetle devam etti.

The fire raged and consumed the whole village. - Yangın şiddetlendi ve bütün köyü yaktı.

volume
fury
bitterness
strength
roughness
fervency
severeness
vehemency
amplitude

Fizik te ki manası.

violent resistance
forceful
{i} smartness
{i} virulence
{i} rigour
{i} tempest
vehement

They are vehemently opposed to political correctness. - Onlar şiddetle politik doğruluğa karşı çıkıyorlar.

Tom vehemently denied the accusations. - Tom suçlamaları şiddetle reddetti.

fieceness
smart
bovver
lusty
{i} sting
flame
şiddet uygulama
violent
şiddet yanlısı; şiddet eğilimli
violent, violent
şiddet göstermek
to behave harshly towards (someone)
şiddet içeren suç raporu
(Askeri) violent crime report
şiddet içermek
contain violence
şiddet kullanarak sorgulama
third degree
şiddet kullanmak
to use violence
şiddet modülasyonu
intensity modulation
şiddet olayı
act of terrorism
fiziksel şiddet
bullying
aile içi şiddet
family violence
cinsel şiddet
gender-based violence
cinsel şiddet
sexual harassment
fiziksel şiddet
(Pisikoloji, Ruhbilim) physical abuse
fiziksel şiddet
(Pisikoloji, Ruhbilim) physical violence
sismik şiddet
(Coğrafya) seismic intensity
ailede kadına yönelik şiddet
domestic violence against women
kadına yönelik aile içi şiddet
domestic violence against women
düşey şiddet
vertical intensity
etnik gruplararası şiddet
inter-ethnic violence
grevcilere şiddet gösteren görevli
goon
güç ve ses şiddet birimi
decibel
kalorifik şiddet
calorific intensity
manyetik şiddet
magnetic intensity
porno-şiddet
(Pisikoloji, Ruhbilim) pornoviolence
porno-şiddet
porno-violence
ses şiddet ayarı
fading control
simgesel şiddet
symbolic violence
sismik şiddet haritası
(Çevre) seismic intensity map
sismik şiddet skalası
(Çevre) seismic intensity scale
tehlike şiddet derecesi
hazard severity
uçaklarda şiddet fiilleri
(Hukuk) crimes on board of aircraft
Турецкий язык - Турецкий язык
Hız. Duygu veya davranışta aşırılık: "Sesinin tonunda siteminin şiddetini azaltan bir yumuşama vardı
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
"- Nı. Karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma
Karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma
Aşırılık
Hız
(Osmanlı Dönemi) LEHK
(Osmanlı Dönemi) DUGTA
(Osmanlı Dönemi) HER'
(Osmanlı Dönemi) ŞESASA
(Osmanlı Dönemi) AMASE
(Osmanlı Dönemi) UDLET
(Osmanlı Dönemi) ASÂR
(Osmanlı Dönemi) ARZA
(Osmanlı Dönemi) ARARE
(Osmanlı Dönemi) LE'VA
(Osmanlı Dönemi) GAMRE
(Osmanlı Dönemi) GAMR
(Osmanlı Dönemi) KUHME
(Osmanlı Dönemi) LAHS
(Osmanlı Dönemi) KASA
(Osmanlı Dönemi) ÂVÂ'
(Osmanlı Dönemi) KELB
(Osmanlı Dönemi) LEZEN
(Osmanlı Dönemi) CAYİHA
(Osmanlı Dönemi) FEVERÂN
(Osmanlı Dönemi) DAFEF
(Osmanlı Dönemi) TALL
(Osmanlı Dönemi) ZALF
(Osmanlı Dönemi) ŞÜSUB
(Osmanlı Dönemi) NAYİBE
(Osmanlı Dönemi) ŞEZF
(Osmanlı Dönemi) HAFEF
(Osmanlı Dönemi) ŞİBDİ'
(Osmanlı Dönemi) EZME
(Osmanlı Dönemi) SANABİR
(Osmanlı Dönemi) SEKRE
(Osmanlı Dönemi) ÂSÛR
(Osmanlı Dönemi) ASKERE
(Osmanlı Dönemi) UFFARE
(Osmanlı Dönemi) DALAA
(Osmanlı Dönemi) AZÂZE
(Osmanlı Dönemi) TÎŞ
(Osmanlı Dönemi) HÜLBE
(Osmanlı Dönemi) HUMEYYA
(Osmanlı Dönemi) HUMVE
(Osmanlı Dönemi) ITAK
(Osmanlı Dönemi) MERASET
ŞİDDET
(Osmanlı Dönemi) Ziyadelik
ŞİDDET
(Osmanlı Dönemi) Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır: Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri
ŞİDDET
(Osmanlı Dönemi) Sertlik, katılık
ŞİDDET
(Osmanlı Dönemi) Sıkılık
şiddet olayı
Çevreyi sindirmek için yaratılan olay veya girişilen hareket
şiddet
Избранное