şeytani

listen to the pronunciation of şeytani
Турецкий язык - Английский Язык
{s} diabolical

Sami put his diabolical plan into action. - Sami şeytani planını eyleme koydu.

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

{s} demonic
devilish
unhallowed
fiendish
satanic
diabolic

Tom masterminded a diabolic plot to kill his wife. - Tom karısını öldürmek için şeytani bir plan hazırladı.

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

satanic, devilish, diabolical, baleful
infernal
impish
wicked
demoniac
baleful
black
şeytani güçlere inanma
demonism
şeytanî
devilish
Турецкий язык - Турецкий язык
Şeytanca
Şeytanla ilgili
Şeytanca: "Bir millete yapılabilecek sinsi ve şeytani hücum onun vicdanından mazisini almak, hafızasında mazisini yok etmektir."- A. Ş. Hisar. Şeytanla ilgili
(Osmanlı Dönemi) şeytanla ilgili ve ona âit
ŞEYTANÎ
(Osmanlı Dönemi) Şeytanla alâkalı. Şeytana yaraşır
ŞEYTANÎ PİŞE
(Osmanlı Dönemi) f. Şeytanın yolu. Şeytana ait meşguliyet
şeytani
Избранное