ısrarla

listen to the pronunciation of ısrarla
Турецкий язык - Английский Язык
insistently

Certain circles keep saying the same thing insistently. - Bazı çevreler aynı şeyi ısrarla söyleyip duruyorlar.

sedulously
steadily
persistently

He persistently rang my house's doorbell. - O ısrarla evimin kapı zilini çaldı.

importunately
persıstently
urgently
ısrar
persistence

Your persistence is not appreciated. - Senin ısrarın takdir edilmiyor.

ısrar
insistence
ısrarla isteyen
importunate
ısrarla anlatmak
urge smth. on smb
ısrarla belirtmek
harp
ısrarla elde etmeğe çalışmak
make a dead set at smth
ısrarla ileri sürmek
obtrude
ısrarla isteme
solicitation
ısrarla isteme
exaction
ısrarla istemek
exact
ısrarla istemek
solicit
ısrarla kabul ettirmeye çalışmak
ram smth. down smb.'s throat
ısrarla tavsiye etmek
urge
ısrarla tekrarlamak
rub in
ısrar
{i} claim
ısrar
behest
ısrar
urgency
ısrar
insistency
ısrar
pertinacity
ısrar
persistency
devamlı ısrarla kırmak
wear down
ısrar
insistence, persistence
ısrar
importunity
Турецкий язык - Турецкий язык
Israrlı bir biçimde: "... lokalinde toplanan üniversite gençleri aralarında bulunmamı ve konuşmamı ısrarla istediler."- P. Safa
ISRAR
(Osmanlı Dönemi) Bir fikir veya meşru dâvadan dönmemek. Direnmek, sebat etmek. Hayırlı bir hâl üzere sadakatla kalmayı istemek
ısrar
Direnme, ayak direme, üsteleme
ısrar
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma: "Fakat o, perde perde ısrarı artırıyor, ağlıyor, lalamın çıplak ayaklarını öpmeye kalkıyordu."- R. N. Güntekin
ısrar
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
ısrarla
Избранное