ırk

listen to the pronunciation of ırk
Турецкий язык - Английский Язык
race

Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation. - İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler.

There are many different races in the world. - Dünyada birçok farklı ırk vardır.

racial

He's opposed to racial discrimination. - Irksal ayrımcılığa karşı çıktı.

Racial tensions remained high. - Irkçı gerilimler yüksek kaldı.

(Denizbilim) natio

Japanese should not forget that America is a multiracial nation. - Japonlar Amerikanın çok ırklı bir ulus olduğunu unutmamalı.

phylon
lineage, blood, stock
strain
race, racial group
peoples
phylo
folk
race of
to race
flesh
ırk ayrımcılığı
(Kanun) race discrimination
ırk ayrımı
racial segregation
ırk ayrımı
(Politika, Siyaset) holocaust
ırk ayırımı
apartheid
ırk eşitliği
race equality
ırk ilişkileri
race relations
ırk bakımından
racially
Irk Ayrımını Kaldırma Komitesi
(Hukuk) Committee on the Elimination of Racial Discrimination
ırk ayrılığı
racial segregation
ırk ayrımı
race discrimination
ırk ayrımı
racial segregation; apartheid
ırk ayrımı
(güney afrika) apartheid
ırk ayrımı
color line
ırk ayrımı
(Hukuk) racial discrimination, apartheid (Güney Afrika Cum.)
ırk ayrımı
color bar
ırk ayrımı
racial discrimination, racial segregation, colour bar, color line, apartheid
ırk ayrımı
segregation
ırk ayrımı
racial discrimination
ırk ayrımı sonucu olan karışıklık
race riot
ırk ayrımı yanlısı
segregationist
ırk ayırımına son verme
desegregation
ırk ayırımına son vermek
desegregate
ırk bakımından
ethnically
ırk edebiyatta
race in literature
ırk eşitliği
racial equality
ırk karışımı
(Coğrafya) miscegenation
ırk merkezcilik
race centralism
ırk olarak
racially
ırk temelli
race-based
ırk ve siyaset
(Politika, Siyaset) race in politcs
ayrım (ırk, cinsiyet vb)
discrimination
beyaz ırk
caucasians
melez ırk üretmek
cross
ırklar
race
Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözle
(Hukuk) United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
beyaz ırk
the white race
kara ırk
black race
kavim ve ırk bilgisi
ethnography
sarı ırk
the yellow race
yerel ırk
native race
yerli ırk
(Arılık) indigenous race
yerli ırk
(Arılık) native race
yunan mitolojisinde bir ırk
lapith
zenci ırk
black race
üstün ırk
superrace
Английский Язык - Английский Язык
{v} to vex, grieve, give pain or uneasiness
Турецкий язык - Турецкий язык
Breed
Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu: "Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır."- S. Birsel
Soy: "Esasta dağlı ırktan cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm
Soy
IRK
(Osmanlı Dönemi) Nesil. Zürriyet. Sülâle
IRK
(Osmanlı Dönemi) Soy. Kök. Damar
ırk ayrımı
Bireylerin, toplumsal kümelerin veya toplumların ırk özelliklerinden dolayı eşit olmayan işlemler karşısında bırakılmaları, ayrı tutulmaları, dışlanmaları, sınırlandırılmaları veya üstün tutulmaları
ırk bilimi
Etnoloji, ırkiyat
ırk birliği
Irk esasına dayalı birlik
Irk
(Osmanlı Dönemi) DAMAR
beyaz ırk
Avrupa, Kuzey Amerika, Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaşayan ve teninin rengi açık olan ırk
sarı ırk
Tenleri sarı renge yakın olan bir tür ırk
siyah ırk
Orta Asya, Afrika'da yaşayan, teninin rengi siyah olan insan ırkı
ırk
Избранное